21 lentes jong en al in de Antwerpse politiek, het is niet veel mensen gegeven. In oktober geraakte Marie Vrelust voor Groen vanop een opvolgingsplaats in de districtsraad en daarmee is ze het jongste raadslid van uw district. “Het is allemaal nogal gek. Uit het niets zit ik in de politiek.”

Marie, vanwaar de keuze om je politiek in te zetten?

“Ik wilde mij engageren om de jeugd aan te moedigen, zodat ze de politiek niet als een saaie en grijze mannenwereld zouden zien. Politiek wordt enorm onderschat. Ook door jongeren. Iemand zei me dat hij in het stemhokje iene miene mutte had gedaan. Daar gaat mijn haar recht van overeind staan. Daarom vind ik het belangrijk dat bijvoorbeeld de jeugdraad bekender moet worden.”

 Waarom ben je voor Groen gegaan?

“Op school was er een infomoment met verschillende politici. Groen kwam daar voor mij als sterkste uit. Het stadsbestuur strookte niet met mijn denkwijze en toen ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. Ik ben daar zeer bewust mee bezig geweest. Groen paste toen – en nu nog steeds natuurlijk- het beste bij mijn visie.”

 Hoe is het leven nu als politica?

“Voor mij is het allemaal wel heel gek. Ik stond op een opvolgingsplaats om te ondersteunen en ineens ben ik districtsraadslid. Op de nieuwjaarsreceptie zei een man tegen mij: ‘vorige legislatuur was ik de jongste en ik ben 44!’ (lacht) Je moet plots mee gaan beslissen over de toekomst van de inwoners van jouw district. Het eerste wat ik deed, was me toevoegen aan allerlei groepen op Facebook om op de hoogte te blijven van wat er leeft onder de mensen. Je hebt tenslotte een verantwoordelijkheid ten opzichte van de inwoners.”

 Je zei dat jongeren de politiek onderschatten, hoe wil je ze warm krijgen?

“Schooldebatten zijn heel leerrijk en interessant. Het doet veel ogen openen. Je kan zo echt duidelijk maken dat politiek geen saaie-mensen-wereld is die alles voor jou beslist, maar dat je zelf ook dingen kan verwezenlijken. Dat vind ik heel belangrijk. Een belangrijke tool is de jeugdraad. Die moet zeker meer aandacht krijgen in de media en bij jongeren. Ze is nog te onbekend.”

 Wat wil je graag verwezenlijken in het district?

“Ik wil er mee voor zorgen dat er meer groen in het straatbeeld komt. Een persoonlijk doel is een ecologische zwemvijver. Daar moet ik wel nog wat informatie over opzoeken en ook kijken of dat mogelijk is binnen het budget.”

 Zijn er al andere concrete plannen?

“Momenteel nog niet echt. Er is wel een plan dat er aan de Kielsevest een brandweerkazerne komt, maar dan moet er veel groen verdwijnen. De buurt is daar hard tegen. Nu gaan we samen met de mensen kijken hoe we dat dan kunnen aanpakken zodat we een zo goed mogelijk evenwicht hebben tussen de bewoners en de politiek. Het is belangrijk dat we in dialoog blijven gaan.”

 Edith Boeckmans (N-VA) is met haar 75 de meest ervaren in de raad, wat denk je van de ervaring te kunnen leren?

“Ik denk dat we wel eens wat getemperd moeten worden in ons jeugdig enthousiasme. We moeten wat meer leren om onze ideeën af te wegen. Maar evengoed is het een wisselwerking. Als jongeren hebben wij dan bijvoorbeeld weer meer voeling van wat er bij de jeugd leeft en dat is ook belangrijk. Maar de ervaring die zij hebben, dat is iets waar ik zeker het meest van ga leren.”

In het district gaat de coalitie N-VA-Open VLD-Groen gewoon verder, ben je daar blij mee?

“Zeker wel. Uiteraard ben ik blij dat er veel op groen en ecologie wordt ingezet. Anders dan in de gemeenteraad, maar ja, dat kan je niet vergelijken natuurlijk. Het is jammer dat het water daar te diep was tussen N-VA en Groen.”

 Zou het ook geen kiezersverraad zijn geweest mochten beide partijen met elkaar in zee gaan?

“Nee, zo voelt het niet aan bij mij, maar als je op voorhand al zegt dat je het niet gaat doen, dan snap ik het ook wel. Ook voor de leden zou zoiets slecht aanvoelen.”

 Wat brengt jouw toekomst?

“Verder studeren. Ik zit nu in mijn tweede jaar voor leerkracht lager onderwijs. Ik ben ook bezig met de Chiro en natuurlijk de districtsraad. Ik ben tenslotte nog altijd maar 21 dus er gaan sowieso nog dingen op mijn pad komen die mijn leven kunnen omgooien. Zoals nu. Ik heb me kandidaat gesteld voor onze lijst voor het Vlaams Parlement. Wel in een ondersteunende rol. Maar wie weet. Ik ben ook vanuit zo’n positie gekomen waar ik nu zit.”

 Is de politiek jouw grote droom?

“Ja, maar ik zou het wel willen combineren met een job. Ik zou het moeilijk vinden om te moeten kiezen tussen mijn job als leerkracht of die als politica. Als districtsraadslid is daar wel een goede balans in te vinden. Mijn vrienden zeggen nu al: ‘Marie, alles is voor jou politiek’, en eigenlijk is dat ook zo. Ik zal er altijd mee bezig zijn.”