Vlaanderen en Wallonië, hetzelfde land, maar enorme verschillen. Dat is ook zo in het radiolandschap. Zowel op inhoudelijk vlak, als op vlak van luistercijfers en samenwerking tussen beide, verschilt er heel wat.

Monika Wachter, radiojournaliste bij Vivacité, hoe komt het dat de ene radiozender in Vlaanderen heel populair is, maar in Wallonië niet, of omgekeerd? In Wallonië luistert men bijvoorbeeld veel meer naar Nostalgie dan in Vlaanderen.

Dat komt omdat elke radiozender een andere manier van aanpak heeft. Nostalgie is heel populair omdat ze daar veel muziek draaien en niet veel praten doorheen de programma’s. In Vlaanderen is dat misschien anders, maar bij de RTBF geven we veel informatie waardoor we minder luisteraars hebben.

In Vlaanderen is Radio 2 de populairste radiozender, in Wallonië is dat Vivacite. Nochtans is radio in het algemeen, populairder in Vlaanderen dan in Wallonië. Is daar een verklaring voor?

In Vlaanderen zijn er verschillende dialecten en de luisteraar luistert graag naar een zender waar de presentator zijn/haar dialect spreekt. Vandaar dat Radio 2 heel populair is. In Wallonië spreekt men enkel Waals dus luisteren we hier naar zowat alles. Dat is een van de redenen, denk ik.

De RTBF is de tegenhanger van de VRT. Is er concurrentie onderling of werken jullie soms samen?

Ja, wij werken soms samen. Er is niet echt sprake van concurrentie. Uiteraard is er die taalbarrière en iedereen werkt voor zich, maar als het nodig is, werken wij zeker samen.

Als jullie samenwerken, zorgt die taalbarrière dan voor problemen? Doet iedereen verder in zijn/haar eigen taal of hoe gaat dat in zijn werk?

We proberen in elkaars taal te praten, dus ik probeer in het Nederlands en in Vlaanderen probeert men Frans. Op die manier verloopt dat eigenlijk heel goed en als we elkaar niet verstaan, ja dan switchen we weer van taal of we helpen elkaar.

In enkele radioprogramma’s bij de RTBF haalt men de actualiteit in Vlaanderen aan, maar omgekeerd is dat niet zo. Waarom is dat?

Dat is een keuze van de redacteur. Als die beslist dat het nieuws van de eigen regio belangrijker is dan dat van de andere, dan is dat zo. Jammer, maar het is zo.

De RTBF en VRT verschillen ook in de mate waarin ze belang hechten aan een bepaald onderwerp. Hoe komt het dat dat, zelfs in zo’n klein land als België, verschilt?

 Dat hangt een beetje af van de tijd van het jaar. In de zomer bijvoorbeeld, rapporteren we vaak over de kust in Vlaanderen. Denk aan Oostende, De Panne enz. Dat is omdat er veel Walen zijn die dan naar de kust trekken. Maar ook hier is dat een beslissing van de redacteur en de informatie redactie.      Ik vind het wel belangrijk dat we zowel over Wallonië, als over Vlaanderen berichten. Het is tenslotte hetzelfde land (lacht). Dat doen we nog niet genoeg, of zo zie ik het toch.

In 2020 verhuizen de RTBF en de VRT in Brussel naar twee aparte gebouwen, enkele meters verder verderop. Gaat dat de manier van samenwerken beïnvloeden?

Nee, ik denk niet dat er veel gaat veranderen. Momenteel zit de VRT aan de ene kant van de gang en de RTBF aan de andere en wordt er onderling ook niet veel gepraat, tenzij het nodig is natuurlijk (lacht).