Veel vakantie, een goed loon en altijd op tijd thuis, wat wil een mens nog meer? Toch leeft er een algemeen leerkrachtentekort in Vlaanderen. Ook in Antwerpen heerst er een tekort, “Het is vooral moeilijk om doorheen het jaar vervangleerkrachten te vinden.”

Al verschillende jaren staat het beroep van leerkracht op de lijst met knelpuntberoepen. Vooral in de steden heerst er een tekort aan leerkrachten, ook hier in Antwerpen. “Het vinden van leerkrachten voor het nieuwe schooljaar verloopt vaak moeizaam maar dat lukt nog wel. Het is eerder de zoektocht naar vervangleerkrachten doorheen het jaar die het probleem is”, vertelt de directie van basisschool Sint-Ludgardis.

Er bestaat wel een lerarenplatform waarop scholen beroep kunnen doen als ze leerkrachten zoeken, maar ook met dat platform is er een tekort. “Wanneer we hier, in Sint-Ludgardis, een juf of meester tekort hebben, proberen we het op te lossen door onze zorgleerkrachten in te zetten. Het is ooit al wel gebeurd dat onze leerkrachten via hun eigen kanalen, bijvoorbeeld Facebook, naar collega’s zoeken.”

Ook het vijfde leerjaar van het Sint-Norbertus in Antwerpen had te maken met dit probleem. Het klasje zat eind september plots zonder juf omdat die had beslist weer te gaan studeren. Omdat een vacature niets opleverde, besloten de leerlingen zelf een oproep via Facebook te doen. En met resultaat want twee weken later stond juf Lotte voor de klas.

“Er zijn verschillende verklaringen voor het leerkrachtentekort in Vlaanderen”, beweert Kürt Vleminckx, kabinetsadviseur onderwijsbeleid in Antwerpen. “Ten eerste wordt het onderwijs op Vlaams niveau geregeld en dat duurt allemaal wat langer. Ten tweede is er een grote onzekerheid van vaste benoemingen in het onderwijs en daarenboven zijn er de laatste jaren meer leerkrachten op pensioen gegaan dan dat er zijn bijgekomen.”

“In Antwerpen neigen we zelfs naar een tekort van 3000 leerkrachten. Met het platform ‘Onderwijstalent Antwerpen’ wilt de stad samen met VDAB en AGODI een oplossing bieden voor dit probleem. Onderwijstalent biedt jobs aan en scholen kunnen er ook advertenties op plaatsen. Maar niet alleen het tekort is een probleem, het beroep van leerkracht is ook veel minder aantrekkelijk dan vroeger en daar zit, volgens mij, het grootste probleem.”