De eerste vergadering van de Departementale StudentenRaad (DSR) van de opleiding Media en Communicatie (MC) vond gisteren plaats. Ook de richting journalistiek stuurde vertegenwoordigers. Op deze eerste vergadering verkozen ze hun nieuwe bestuur. De nieuwe voorzitter is Tom uit de richting Toegpaste Informatica. Als ondervoorzitster werd Sara verkozen, die Rechtspraktijk studeert. Ook werden er twee secretarissen verkozen die hun rol zullen verdelen: Maxime uit Journalistiek en Nathan uit Hotelmanagement.

Het nieuw bestuur van de DSR MC. V.l.n.r.: secretarissen Maxime en Nathan, voorzitter Tom en ondervoozitster Sara
V.l.n.r.: Secretarissen Maxime en Nathan, voorzitter Tom en ondervoorzitster Sara

In het begin van elk academiejaar worden er in alle departementen van de AP Hogeschool en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten verkiezingen georganiseerd om de leden van de DSR te verkiezen. Alle studenten mogen dan stemmen. Sinds vorige week zijn de nieuwe verkozenen ook gekend. Voor journalistiek zijn dat Elisa met als opvolgster Maxime.