Ezra Cnaepkens is een student Communicatiemanagement aan de AP hogeschool. Sinds dit jaar zit hij bij Comac, de jongerengroep van de PVDA. Zijn interesse ontstond vanuit zijn perceptie op onze maatschappij:

Van jongs af aan nam ik veel onrecht in de wereld waar, maar ik vond nooit dat er veel aan werd gedaan. Ik bleef dus de actualiteit volgen, en ook geschiedenis begon me veel te interesseren.“ Ezra vind gelijkheid zeer belangrijk: “ik hecht veel waarde aan gelijke kansen en mensenrechten voor iedereen. Voor veel mensen is dit vanzelfsprekend maar voor een deel van de bevolking is dit nog niet de realiteit.”

De student communicatiemanagement was al langer geïnteresseerd in onze maatschappij en in politiek maar vond voor Comac nooit echt een vereniging waar hij zich achter kon zetten. “Toen ik Comac leerde kennen, wist ik niet goed wat ik ervan kon verwachten. Ik was wel links en vond dat ongelijkheid op vlak van sekse en ras niet kunnen, maar geen enkele vereniging leek daar echt mee bezig in mijn ogen. Ik was toch nieuwsgierig genoeg om eens een basisgroep bij te wonen, en was aangenaam verrast door de leerrijke ervaring, verschillende visies en call to action, en heb mij direct lid gemaakt.”

Comac heeft leden tussen de 14 en 30 jaar en ze gaan samen onrechtvaardigheid tegen. Maar waar strijden ze juist tegen? “De vraag is niet waar wij tegen zijn, maar waar wij voor zijn. We zijn voor een inclusieve samenleving, waar persoonlijke rechten gerespecteerd worden en waar iedereen zich kan ontplooien zonder discriminatie. Eigenlijk strijden we voor een menswaardig systeem.”

In haar campagne promoot PVDA een sociale toekomst, Ezra ziet dat zeker lukken. “Ik denk dat de PVDA een zeer goed programma heeft en dat ze met alle acties die ze organiseren alvast meer aandacht vestigen op de problemen die we hebben in onze maatschappij. Dat is al een goede eerste stap naar een socialere toekomst vind ik.”

Hij schat de kansen van de PVDA niet bepaald gigantisch in maar denkt dat de partij zeker meer en meer stemmen zal winnen. “Hoe meer de mensen inzien dat we bepaalde onrechtvaardige zaken niet hoeven te accepteren, hoe meer mensen er gaan beseffen dat de PVDA een goede keuze is.”

Ezra zou het zelf in de toekomst ook zien zitten om in de verkiezingen op te komen. “ Op lokaal niveau de gemeenschap ondersteunen lijkt me een interessant beroepsveld. Het is op dit moment niet mijn concreet toekomstplan, maar ik houd de optie zeker in gedachten.”