Het Vlaams parlement buigt zich al een tijdje over de vraag of jongeren al vanaf  jaar stemrecht zouden moeten krijgen. Regeringspartijen Open Vld en CD&V zijn pro. Regeringspartij N-VA wil niet weten van stemrecht op 16 jaar. Meneer Jonas De Smedt  bent bestuurslid van jong N-VA

Waarom is N-VA tegen?

N-VA is eigenlijk tegen om twee voorname redenen. De eerste rede is dat er in Vlaanderen rechten en plichten zijn en alles is afgestemd op 18 jaar. En de tweede voornaamste reden is eigenlijk het feit  dat jongeren in Vlaanderen geen vragende partij zijn. Maar de grote groep van jongeren heeft er eigenlijk geen boodschap aan.

Uit bevraging van de Vlaamse jeugdraad blijkt dat jongeren vinden dat ze te weinig kennis hebben over politieke situaties. Is het dan niet beter om jongeren toch te betrekken?

Ik ben het eens met wat u zegt.  En daarom denk ik dat we in het secundair onderwijs meer moeten inzetten en dat we jongeren meer moeten betrekken. Omdat we nu wel op merken, zeker bij 16-jarige dat zij er niet op voorbereid zijn, dat zij absoluut niet genoeg kennis hebben. En ik denk dat het secundair onderwijs de juiste plaats is om jongeren beter voor te bereiden

Het Europese Parlement raadt lidstaten aan om het stemrecht te verlagen naar 16 jaar. Als België dat niet doet, zullen wij dan niet achterlopen?

De reden dat zij dat advies geven aan de lidstaten is eigenlijk niet omdat zij pro of contra zijn van stemrecht op 16 jaar. Ze zeggen eigenlijk dat het beter is dat er in heel Europa dezelfde regelgeving geldt.  Dat niet elke lidstaat een andere regeling heeft en daarom dat ze zeggen van laten we voor elke lidstaat hetzelfde doen. Daarom dat het voor ons interessant lijkt om het op 16 jaar te doen. Maar ze zeggen niet dat lidstaten vanaf 16 jaar beter is dat lidstaten vanaf 18 jaar.

Maar als wij het niet doen, lopen we dan niet achter?

Neen absoluut niet. Ik denk dat stemrecht op 16 geen stap vooruit is of dat dat noodzakelijk een stap in de juiste richting is. Er zijn bijvoorbeeld landen die het geprobeerd hebben op 16 jaar en die daar nu op zijn teruggekomen. Het is geen natuurlijke evolutie richting een betere wereld. Het is eerder een stap achteruit. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, we gaan nu alles op 16 jaar zetten bijvoorbeeld onderwijs en heel de leerplicht omdraaien maar dan ga je stappen achteruit zetten. Het is dan raar om met die stemrecht de omgekeerde richting in te gaan.

Resultaten uit een onderzoek in Schotland tonen aan dat jongeren vanaf 16 jaar over voldoende competenties beschikken om keuzes te maken en om de gevolgen in te schatten waardoor ze later meer betrokken zullen zijn. Is dat geen groot voordeel?

Ik denk dat de cijfers van Vlaanderen meer relevant zullen zijn dan die van Schotland. De verhoging van de betrokkenheid vind ik interessant want dat is wel een belangrijk argument. Maar je hebt er ook nog andere onderzoeken die praten over een stijging over de betrokkenheid als je jongeren op 16 jaar stemrecht zou geven, maar als je kijkt voor wie die stijging van betrokkenheid zou gelden dan zie je dat dat vooral voor jongeren zijn  die daarvoor al met politiek bezig waren.

In sommige landen mag je al vanaf 16 jaar stemmen op voorwaarde dat je al werkt. Is dat geen optie voor ons?

Ik vind niet dat we jongeren moeten aanmoedigen om te gaan werken want omdat ze dan stemrecht krijgen. We zitten in een situatie waar we een leerplicht hebben tot 18 jaar. Ik denk niet dat we daaraan moeten gaan morellen. Ik denk dat dat een goed zaak is dat we zo lang op school zitten

Heeft u dan een ander voorstel om jongeren te betrekken?

Het is veel interessanter om in een jeugdraad te zitten of als je één duidelijke visie hebt om je aan te sluiten bij een politieke partij, wat ik bijvoorbeeld ook gedaan heb. Als je een goed idee hebt zet je dat dan in de jeugdraad en laat je dat via advies in de gemeenteraad komen. Ik denk zelfs dat het voor volwassenen die manier van werken veel meer impact heeft dan bijvoorbeeld jouw enige stem.