Moet ondernemen in het bloed zitten? Maar vooral: wat kan een studentenvereniging daartoe bijdragen? Mathias Daeseleire (22) is sinds dit jaar voorzitter van SINC en legt uit wat voor zin ondernemen nu heeft.

Leg eens uit, wat is SINC nu net?

SINC is een Antwerpse studentenvereniging die ondernemingszin stimuleert. Het is belangrijk om te weten dat we niet enkel jongeren met een economische studierichting steunen. Neen, iedereen die zin heeft om te ondernemen is welkom.

Dus het zijn niet alleen jongeren die een bedrijf willen starten?

Je hebt een verschil tussen intrapreneurs en entrepreneurs. Zij die binnen een bedrijf willen innoveren (intrapreneurs) en zij die echt zelf iets willen starten (entrepreneurs). Iedereen beschikt over die ondernemingszin, maar in hoeverre je die wilt laten ontwikkelen hangt af van student tot student.

Wat is dan het verschil?

Sommigen vinden initiatief tonen en engagement tonen, bijvoorbeeld door het organiseren van een reis of zich aansluiten bij een vereniging. Anderen willen deze kwaliteit zo laten ontwikkelen dat ze zelf iets willen starten.

Wat doen jullie dan precies?

SINC informeert en SINC is de brug tussen de bedrijven en de studenten. We zijn de connectie tussen de vragende student en de probleemoplossende partner. We zorgen ervoor dat de ondernemer de juiste informatie, contacten en dergelijke krijgt zodat die de volgende stappen kan zetten.

Jullie helpen dus niet verder?

Ja en neen. Het is logisch dat iemand die actie wil ondernemen, dat ook zelf doet. SINC is er om dat duwtje in de rug te geven en om problemen op te lossen waar ondernemende studenten mee kampen. We helpen zeker verder met vragen, maar als student beschikken we niet over de exacte expertises.

Even over de vereniging zelf: zijn jullie een doorsnee studentenvereniging?

Als je bedoelt dat we TD’s houden en van die dingen, dan moet ik je teleurstellen. We houden lezingen en conferenties waar onze partners zijn uitgenodigd. Daar is het de bedoeling dat je dan aan netwerken doet.

Met welke partners werken jullie samen?

We hebben allerlei partners als VOKA, sociale huizen als Xerius en Acerta, maar evengoed de Stad Antwerpen en bepaalde banken. In mijn eerste jaar wilde ik de ondernemers zoveel mogelijk helpen. Toen hebben Xerius en Acerta een belangrijke rol gespeeld. Ondanks dat ze concullega’s zijn, zijn ze nu beide onze partner. Daar ben ik fier op.

Wat zijn jullie specialiteiten?

We hebben 4 afdelingen: event, marketing, PR en community. Elke afdeling heeft zijn eigen bestuurders en managers.

Hoe is jullie samenwerking met hogescholen of uniefs?

We zitten in het ecosysteem TakeOffAntwerp Alliance. We zijn een overkoepelend orgaan los van hogescholen en universiteiten, maar we werken er wel mee samen. Dat zorgt er dus voor dat we studenten uit alle Antwerpse richtingen kunnen ontvangen.

Hoe ziet de toekomst er uit voor SINC?

Ik heb als nieuwe voorzitter besloten om wat te temporiseren. We zijn enorm aan het groeien, maar we mogen onszelf niet voorbij lopen. We hebben bekendheid, we hebben de juiste partners, en dat is momenteel het belangrijkste; een teken dat we goed bezig zijn, maar we doen het stap voor stap.