Greenpeace verspreidde een parodie van het Studio 100-figuurtje, Maya De Bij. In dit campagnefilmpje verkoopt Maya sigaretten, speciaal gemaakt voor kinderen. Daarmee wil de milieuorganisatie kritiek uit op Studio 100 en haar gebruik van de kinderfiguurtjes voor commerciële doeleinden, zeker als het gaat over ongezonde producten zoals charcuterie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft namelijk bepaald dat charcuterie behoort tot een lijst van kankerverwekkende producten. Meer nog, de charcuterie van de kinderhelden bevat nog ongezondere voedingsstoffen t.o.v. klassieke vleeswaren. Studio 100-bazen, Gert Verhulst en Hans Bourlon,  hebben Greenpeace ondertussen gedagvaard en geëist dat alle maya-sigarettencontent van het web verdwijnt.

Ik vind deze situatie in meerdere opzichten verontrustend. Ten eerste vind ik het fout dat Studio 100 haar figuurtjes uitbuit, zeker op gebied van voedingswaren. Het is natuurlijk slim, omdat kinderen altijd spulletjes willen hebben van hun idolen. Maar voeding is voor mij een brug te ver. Wat heeft het met die figuren te maken? Het lijkt gewoon pure uitbuiting van de onwetendheid van een kind. Daarnaast vind ik de reactie van Greenpeace van een nog lager niveau. Indien je niet akkoord gaat met zulke praktijken, leg je een klacht neer of ga je in hoger beroep. Maar een video online verspreiden waarbij Maya De Bij sigaretten rookt, is buiten proportie. Achteraf staat erbij vermeld dat zulke sigaretten niet bestaan. Toch heeft bijna ieder kind een smartphone en bekijkt die video automatisch. Zelfs na de vermelding heeft dit een onrechtstreeks een negatief effect op kinderen. Na-aapgedrag is niet enkel van toepassing bij familie en vrienden, maar vooral bij hun idolen. Dus stopt deze onzin en werk samen aan een beter alternatief!

Greenpeace provoceert met Maya de Bij-sigaretten

Sigaretten voor kinderen gepromoot door Maya de Bij? Een provocerende parodie van Greenpeace Belgium.Meer weten? bit.ly/2IEcs7X

Geplaatst door VTM NIEUWS op dinsdag 22 mei 2018