Achtenveertig wapperende vlaggen staan fier op het perk voor de Raad van Europa. De bakermat van de Europese samenleving bevindt zich in hartje Straatsburg. Het staat letterlijk en figuurlijk in de schaduw van het Europees Parlement, maar De Raad is daarom niet minder belangrijk. Tijd om dit orgaan in de kijker te zetten.

door Kawtar Ehlalouch, Nina Hermans, Santoecha Rangai, Mats Van Brusselen, Sofie Van de Velde, Jolien Van Sande, Sofie Van Laken, Dieter Verschooren & Nils Wens

WAT WEET DE GEMIDDELDE BURGER OVER DE RAAD VAN EUROPA?

WAT WEET JIJ OVER DE RAAD VAN EUROPA?

Test je kennis aan de hand van deze korte quiz! Succes!

In hartje Straatsburg bevindt zich het overheidsorgaan ‘the Council of Europe’, beter bekend als ‘de Raad van Europa’. Wat is dit orgaan precies en waar staat het voor? Beantwoord onderstaande vragen.

 1. Wat was er eerst?
  a) De Europese Unie (EU)
  b) De Raad van Europa
  c) De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
  d) De Wereldhandelsorganisatie (WHO)
 2. Welk land hoort niet bij de Raad van Europa?
  a) Groot-Brittannië
  b) Zwitserland
  c) Belarus
  d) Monaco
 3. Welke van onderstaande domeinen behoort niet in het takenpakket van de Raad van Europa?
  a) Sociale kwesties
  b) Onderwijs
  c) Cultuur
  d) Defensie
 4. Wie is de secretaris-generaal van de Raad van Europa?
  a) Mario Draghi
  b) Thorbjørn Jagland
  c) Jean-Claude Juncker
  d) Guy Verhofstadt

Benieuwd of je deze vragen juist hebt? Lees zeker verder!

RAAD VAN EUROPA?!

DE VISIE VAN BULCKE

Bernard Bulcke is een Europa-expert. Zijn expertise heeft hij opgedaan tijdens zijn journalistieke carrière bij De Standaard.

Als Europa-kenner licht hij één van de doelstellingen van De Raad van Europa toe. “De Raad van Europa heeft een controlerende rol: haar belangrijkste taak is erop toezien dat alle lidstaten de mensenrechten erkennen. Ieder lidstaat tekent het Verdrag van de Rechten van de Mens (EHRM). Dit vindt al plaats sinds 4 november 1950. vanaf 1959 is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens erbij gevoegd. Dit Hof spreekt recht over de respecteren van de mensenrechten zoals ze in het Verdrag staan. De landen worden op hun vingers getikt, mochten zij de verdragen schenden. Ook België is al veroordeeld, voornamelijk voor onterechte interneringen”.

Veiligheid journalisten

Onlangs haalde de moord op de Maltese journaliste het nieuws. Had een betere bescherming van journalisten door de Raad van Europa de moord kunnen voorkomen?

In de westerse wereld zijn journalisten in het algemeen goed beschermd. Vrije meningsuiting en vrije pers zijn immers een belangrijk onderdeel van het Verdrag. Ieder lidstaat heeft een specifieke wetgeving over het statuut van journalisten, waaronder de geheimhouding van bronnen die gewaarborgd wordt.

Bulcke vindt dat de journalisten erkend moeten worden, vooraleer ze een perskaart in ontvangst mogen nemen.”Ze moeten de deontologische regels respecteren. Zodra ze deze erkenning bezitten, worden ze beschermd door hun regeringen.”

De Europa-expert verklaart dat dergelijke gevallen altijd kunnen voorkomen, maar het blijft natuurlijk een spijtige zaak.” Zo’n moord is noodzakelijk het gevolg van een systematisch onvoldoende bescherming van journalisten, tenzij het kan bewezen worden dat de regering daar systematisch achter zit. In Malta is dat nog niet het geval.”

Er kan geen politiebewaking voor elke journalist voorzien worden, als er geen aanleiding toe is, licht hij toe.

Voor de Raad van Europa was er een manifestatie aan de gang voor de vrijlating van Abdullah Öcalan, een leider van de PKK, een gewapende separatistische beweging die strijdt voor de Koerdische autonomie. Öcalan werd in 1999 gearresteerd en is in Turkije tot de dood veroordeeld. Ondertussen is deze straf omgezet tot levenslange opsluiting, omdat Turkije lid is geworden van de Raad van Europa, met de afschaffing van de doodstraf als één van haar eisen. Het is natuurlijk niet toevallig dat deze betoging zich voor deur van het Europese staatsorgaan afspeelt. De Raad van Europa staat voor waarborging van de mensenrechten. Daarom willen die bewegingen door behulp van een manifestatie  hun regeringen aanklagen voor eventuele schendingen van die essentiële mensenrechten of om hun eis kenbaar te maken.

Hamvraag beantwoord

Nu luidt de hamvraag natuurlijk: Is het de taak van de Raad van Europa om dit gebeuren op te lossen en aan te kaarten? Persverantwoordelijke Giuseppe Zaffuto vindt alvast van niet. Volgens hem valt dit thema buiten de jurisdictie van de Raad van Europa en is het onmogelijk om alle individuele zaken te bekijken. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het Öcalan-protest haar doeleinden bereikt, omdat het een zeer complex en delicaat onderwerp is. Enerzijds zijn de Koerden een belangrijke speler in het terugdringen van de Islamitische Staat en eisen als wederdienst meer autonomie. Dit is vrijwel onmogelijk omdat het Koerdische gebied zeer strategisch gelegen is en de betrokken staten hun controle niet willen verliezen. Anderzijds krijgt Turkije alsmaar een belangrijkere rol op het internationale toneel, mede door hun grote populatie en geldinvoer. Ook door het ingewikkeld grensoverschrijdend gebied van de Koerden (Syrië, Irak en Turkije), lijkt het Öcalan-protest een manifestatie met een uitzichtloos resultaat.

Kortom, ook in een Europees Staatsorgaan dat pleit voor de mensenrechten, blijkt alles te draaien om een politiek schouwspel.

DE KOERDEN IN OPSTAND

Alles gelezen en beluisterd? Ben je zeker van je antwoorden? Hieronder vind je de juiste antwoorden. Spannend!

 1. Wat was er eerst?
  a) De Europese Unie
  b) De Raad van Europa
  c) De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
  d) De Wereldhandelsorganisatie (WHO)
 2. Welk land hoort niet bij de Raad van Europa?
  a) Groot-Brittannië
  b) Zwitserland
  c) Belarus
  d) Monaco
 3. Welke van onderstaande domeinen behoort niet in het takenpakket van de Raad van Europa?
  a) Sociale kwesties
  b) Onderwijs
  c) Cultuur
  d) Defensie
 4. Wie is de secretaris-generaal van de Raad van Europa?
  a) Mario Draghi
  b) Thorbjørn Jagland
  c) Jean-Claude Juncker
  d) Guy Verhofstadt

Ben je geslaagd? Proficiat! Niet geslaagd? Niet getreurd, vanaf nu ben je een echte kenner over de Raad van Europa!