Het is weer tijd om met zijn allen naar de stembussen te trekken. Voor veel jongeren is het de eerste keer dat ze moeten stemmen en sommigen zijn nog niet helemaal zeker van hun beslissing. Wij vroegen een voorstander en tegenstander van de partij groen naar hun mening.

 

Waarom verkies jij de partij groen?

Naar mijn mening zet Groen zich enorm hard in voor een beter klimaat. Iets waar dringend werk van gemaakt moet worden. Hierbij heb ik bij veel andere partijen het gevoel dat dat iets is wat op de lange baan wordt geschoven terwijl dit een aandachtspunt is dat we niet langer kunnen en mogen negeren.

Groen zet zich in voor alle lagen van de bevolking. Ze willen zich inzetten om Antwerpen als één geheel te zien functioneren. Ze willen iedereen die het verdient een kans geven.  Zij streven ernaar om geen onderscheid te maken tussen mensen van andere afkomst, mensen met een andere huidskleur of mensen met een andere geloofsovertuiging. Ook dit is naar mijn mening een onderwerp waar we niet onderuit kunnen. Antwerpen is nu eenmaal een multiculturele stad en dit moet ook kunnen.

 Wat zou je zelf nog willen toevoegen aan de visie van de partij?

Groen spreekt over een uitbreiding van de mobiliteit. Ze willen het openbaar vervoer uitbreiden en voor een betere infrastructuur zorgen. Maar hierbij hoop ik ook dat ze het toegankelijker maken voor iedereen. Ik heb al veel rolstoelpatiënten en mama’s met een kinderwagen zien knoeien omdat ze niet gemakkelijk op de bus, tram of trein geraken. Vaak is de opstap te hoog, bij oude trams is de deur te smal en zijn er te weinig zitplaatsen.

 Wat vind je het belangrijkste punt dat Groen verkondigt?

Om van Antwerpen een milieubewuste stad te maken waar iedereen gelijke kansen krijgt. Stiekem zijn dit meerdere punten maar dat vind ik voor mij het belangrijkste doel. Wanneer ik echt maar voor 1 puntje zal moeten kiezen zal ik ofwel kiezen voor het milieu of voor de gelijke kansen, dat vind ik allebei ongelooflijk belangrijk.

 Op welke partij zou je zeker niet stemmen en waarom?

Vlaams belang. Zij lijken maar niet te begrijpen dat wij allemaal mensen zijn. Dat wij allemaal gelijk zijn, dezelfde kansen verdienen en dat er niemand superieur is.

Het doet pijn om te zien hoe zij mensen kunnen discrimineren en hoe zij zichzelf boven anderen plaatsen. Ik vind het ongelooflijk kortzichtig. Soms hoop ik dat zij een reden krijgen om te vluchten of elders te gaan wonen en dat ze daar dan op dezelfde manier worden behandeld zoals zij de mensen hier behandelen

 

 

Waarom ben je tegen de partij groen?

Ik ben niet per se tegen de partij Groen, maar ik ben niet zo een voorstander van socialisme in het algemeen. Een aantal van hun standpunten komt wel overeen met mijn mening bijvoorbeeld meer inzetten op ecologisch verantwoord energieverbruik. Probleem is dat het met de huidige infrastructuur in België niet mogelijk is, wat ze ook zeggen of willen of doen. Ook nu weer dreigt een black-out met de sluiting van kerncentrales.

 Wat zou je zelf nog willen veranderen aan de visie van de partij groen?

Groen wil geld halen waar het zit: bij grote vermogens. Het gevaar is dat ze daar te veel geld halen, die gaan hun vermogen dan doorsluizen naar belastingparadijzen of buurlanden. Grote vermogens verdienen belastingvoordelen in mijn ogen omdat ze er ook iets voor teruggeven, namelijk jobcreatie & werkgelegenheid.

België is jarenlang geleid door socialisten. Zij hebben veel schulden gemaakt, die de huidige regering dient op te kuisen. Naar mijn mening is er gezien de stand van zaken geen reden tot klagen. Besparingen moeten gebeuren gezien het verleden. De huidige regering is hier goed mee bezig voor zo ver ik ervan op de hoogte ben.

Groen heeft als socialistische partij echter nog geen kans gehad tot regeren. Misschien moeten zij die kans wel krijgen, al gaat mijn stem voorlopig niet uit naar socialisten in het algemeen.

Als je zelf een nieuwe partij kon opstarten, wat zouden dan de belangrijkste punten zijn?

Mocht ik een partij zelf oprichten, zouden mijn punten in dezelfde lijn liggen als Open VLD. Liberale mentaliteit sluit aan bij mijn mening: mensen die durven ondernemen & kansen grijpen, mogen van mij meer verdienen dan mensen die enkel op safe spelen en als werknemer aan de slag gaan. Ik zou de sociale voorzieningen voor zelfstandigen uitbreiden. Voor de rest komt mijn mening overeen met het beleid van de huidige regering.