In oktober dit jaar trekken we opnieuw naar de stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook bij de studenten journalistiek leeft dit. Maar mag een journalist openlijk politiek kleur bekennen? Een rondvraag onder de studenten journalistiek brengt duidelijkheid.

Mag een journalist openlijk uitkomen voor zijn politieke voorkeur?

De antwoorden op deze vraag zijn verdeeld. Ongeveer de helft vindt dat het not-done is voor een journalist om een bepaalde politieke voorkeur kenbaar te maken, de andere helft vindt zeker dat het mag. Maar enkel op privé accounts. Wanneer een journalist een artikel schrijft, moet de objectiviteit bewaard blijven. In een opiniestuk of op zijn persoonlijke Instagram of Facebook zou dat dan weer wel mogen.  Maar dan rijst de volgende vraag op:

Wat met zijn voorbeeldfunctie voor de maatschappij als hij op Facebook wel kleur mag bekennen?

Sommigen zien dat zelfs als een voordeel. Zo weet het publiek wat zijn voorkeur is, zonder er al te veel poespas rond te maken. De volgers van de journalist moeten dan voor zichzelf uitmaken of ze deze journalist nog willen volgen. Langs de andere kant ondermijnt het de geloofwaardigheid van een journalist. Als je openlijk toegeeft voor N-VA, SPA, Groen… te zijn, is het moeilijk om een politiek artikel te schrijven zonder dat de lezers hun bedenkingen hebben. Een sportjournalist die toegeeft voor een bepaalde ploeg een voorkeur te hebben, zal het heel lastig hebben om door het publiek objectief benaderd te worden.

 

Het blijft een heel moeilijk gegeve voor een journalist. Als je politieke ambities hebt, kan je die best pas openbaar maken als je bereid bent om het journalistieke leven vaarwel te zeggen. Op een persoonlijke Facebookpagina is iedereen vrij om te schrijven wat hij wil, maar voorzichtigheid wordt aangeraden. Voor je het weet, verlies je volgers omdat je volgens hen een verkeerde keuze maakt.