Khadija Rejdy (29) is één van de gezichten van het project #SheDIDIT, dat vrouwen met diverse roots wil aanmoedigen om te ondernemen. Het initiatief heeft al veel gehoor gekregen en is in een mum van tijd heel populair geworden. “Een evenredige verhouding van het geslacht en de roots in de ondernemerswereld is ons doel, hoe utopisch het ook mag klinken.”

Tijdens het interview toont Khadija haar enthousiaste en gedreven persoonlijkheid door vol overgave haar verhaal over te brengen. Het was als het ware onmogelijk om haar te kunnen onderbreken, omdat ze zo passioneel was over wat ze te vertellen had. Haar ondernemerschap is ook uniek. Ze is afkomstig uit een boerendorp in Limburg, heeft ervaring opgedaan in Doha en Dubai én is op haar eentje gaan backpacken in Zuidoost-Azië. Dit heeft er allemaal toe bijgedragen dat ze een ondernemingsdrang heeft ontwikkeld en zelf het heft in handen wilde nemen.

Vandaag heeft ze het geschopt tot een inspirerende vrouw met een zeer positief aura rondom haar heen. Met YOUPOP heeft ze haar eigen onderneming, waar ze zich toespitst op de groei van het individu, wat ook haar uitgangspunt en drijfveer is. Daarom heeft ze ervoor gekozen om één van de gezichten van #SheDIDIT te zijn. Meer diverse vrouwen introduceren in de ondernemerswereld is exact waar ze het voor doet, als een Belgische ondernemende vrouw met Marokkaanse roots.

Jij bent een van de sleutelfiguren van #SheDIDIT, maar wat is dat?  

“De hashtag is ontstaan vanuit het idee om de (potentiële) ondernemende vrouw met diverse roots een platform te geven met het doel om haar in de spotlight te zetten. We willen enerzijds vrouwen meer in de kijker zetten in de voornamelijk mannelijke ondernemerswereld en tegelijk ook de diversiteit verhogen. Een evenredige verhouding van het geslacht en de roots/achtergrond in de ondernemerswereld is ons doel, hoe utopisch het ook mag klinken.”

Hoe gaan jullie te werk?  

“We creëren een platform, een talentpool, waar vrouwen hun talent, hun expertise en hun interesse kunnen meedelen met de wereld en kunnen zeggen: dit is wie ik ben en dit is waar ik voor sta. Daarnaast organiseren we evenementen waar de vrouwen coaching sessies en netwerk- en mentorevents kunnen bijwonen. Via deze weg willen we de drempel naar het ondernemerschap voor jonge ondernemende vrouwen met diverse roots verlagen. Dat versterken we door de zeven gezichten die we als uithangbord hebben geïntroduceerd.”  

“Ook voeren we campagnes, waarbij we onder meer langs scholen gaan en de kinderen daar proberen te inspireren door hen enkele rolmodellen aan te reiken. Ook hebben we voor hen een online spel gecreëerd waar er jonge meisjes en jongens in de klassen praktische vaardigheden worden meegegeven, die niet op de schoolbanken worden aangeleerd. Zoals een carrière planning of manieren om problemen in je privé- leven op te lossen”

Wie zijn die zeven gezichten?  

“Dat zijn onderneemsters in de brede zin. Ze zijn van verschillende leeftijden, etnische achtergronden, van verschillende branches en ze zitten in verschillende fases in hun ondernemerschap. Zo hebben we onder andere een lector aan Hogeschool Luca in Gent en kunstenares Claudia Paola. Een ander gezicht is Lesley Holsch, journaliste bij de VRT en sinds kort auteur. Sarah Dihmani, een social media influencer, is ook één van de gezichten. Met hun verhalen gaan we met de buitenwereld communiceren om ook de perceptie te doen veranderen.”  

Hoe ben je met het project in contact gekomen?

“#SheDIDIT is opgericht door drie instanties: de Arteveldehogeschool, Markant Artemis en Muslinked. Door die laatste vereniging ben ik tijdens een vrijblijvend event rondom coaching gecontacteerd met de vraag of ik mij wil inzetten voor dit project. Zonder aarzelen heb ik het aanbod meteen aangenomen. Ik kan mezelf namelijk sterk herkennen in het verhaal waar de hashtag naartoe wil gaan als een Belgische ondernemende vrouw met Marokkaanse roots.”

Met welke ambitie komen de meeste vrouwen naar jullie toe?
Vaak komen ze om meer duidelijkheid te krijgen. Sommigen willen zelf een zaak opstarten en hebben hierrond al een concreet plan. Ze zoeken enkel nog naar begeleiding en via onze events en coachings, kunnen we hen wegwijs maken. Anderen komen omdat ze de ambitie hebben iets te ondernemen, maar zonder een duidelijk plan. Daar kunnen wij inspringen en hen een duwtje in de rug geven.

Is iedereen bij jullie welkom of enkel vrouwen met diverse roots?  

Iedereen mag zich aansluiten bij #SheDIDIT. Op onze events is iedereen welkom: jong en oud, man of vrouw. Het maakt niet uit welke origine je hebt en welke religie je belijdt. Maar het initiatief is wel vooral opgericht om vrouwen met diverse roots aan te moedigen om te durven ondernemen en hen rolmodellen van diverse roots aan te reiken. Bij mentorevents of panelgesprekken laten we dus wel altijd vrouwen van bv. Marokkaanse of Congolese origine het woord nemen.

En nu over jou. Heb jij altijd interesse in het ondernemen gehad?  

“Dat is allemaal geleidelijk aan tot stand gekomen door zaken die los staan van het effectieve ondernemen. Ik heb als een zeventienjarige van een dorp in Limburg de stap durven nemen om naar de grote stad te gaan en een academische opleiding te volgen aan de VUB. Ik ben op Erasmus geweest in Italië en ik ben in mijn eentje gaan backpacken in Zuidoost-Azië. Ik heb het gedurfd om dingen te ondernemen en dat heeft mijn ondernemingsdrang indirect aangewakkerd.”  

“Direct na mijn studies heb ik mij in de ondernemerswereld genesteld. Ik ben altijd al lid  geweest van organisaties die bezig zijn met de groei van mensen. ISEC was de eerste organisatie waar ik heel veel heb bijgeleerd. Dit is een organisatie die jongeren de kansen geeft om zichzelf te ontwikkelen, met de focus op leiderschap. De ervaringen daar neem ik mee naar de expertise die ik zelf heb kunnen opbouwen, in coaching en trainingen dus.”  

“Ik heb na mijn studies ook ervaring opgedaan in het Midden-Oosten: als freelancer in Doha (de hoofdstad van Qatar) en in Dubai met ISEC. Verder heb ik, zoals eerder gezegd, vijf landen alleen bezocht in Zuidoost-Azië. Ik heb dus het leven uitgedaagd en de stap durven zetten om mijn eigen ding te doen. Dat is belangrijk als ik het heb over de groei van individuen, bedrijven, organisaties, etc… Die ervaringen in mijn leven merk ik nu dagelijks in mijn carrière, vooral in het coaching-gedeelte.”  

Tot slot, welke boodschap wil jij meegeven?  

“Jouw roots en jouw vrouw zijn, moet je in jouw voordeel uitspelen. Je moet groeien, kansen grijpen en ze creëren. Ontdek, leer en durf iets op te starten. Doe verschillende dingen om te weten wat je ligt en wat je wil. Zorg dat je een visie hebt, waar je naartoe kan werken. Struggles zijn er altijd, maar juist dan moet je doorbijten. Trek er de lessen uit en geeft nooit op. Wat vooral ook belangrijk is: geniet ervan.”