Als toekomstige journalisten en wonende in de stad Antwerpen viel het ons de laatste tijd op, dat de stad er als één grote werf bij ligt. Op sommige plaatsen heeft de stad goede voorzorgsmaatregelen genomen, maar op andere locaties valt dit te betreuren. Dit wordt al snel duidelijk wanneer we de onoverzichtelijke websites van de stad Antwerpen bekijken. Deze zijn niets meer dan een opsomming van alle aangaande, opkomende en lopende projecten die dan ook nog eens door elkaar staan. Tot onze verbazing is er zelfs geen interactieve kaart aanwezig waarop alle werken duidelijk staan aangegeven. Om een beter beeld van de huidige situatie te krijgen, namen we het heft in eigen handen en reden we met de fiets door de stad. Vervolgens spraken we met Frederik Elsermans, kabinetsadviseur van Koen Kennis (N-VA, schepen Mobiliteit) over de toch wel schrijnende situatie.

Het is momenteel heel moeilijk om een deftig overzicht te krijgen aangaande alle lopende werken. Fase 1 van de heraanleg van de Leien is volop bezig en deze loopt nog tenminste tot eind juni. Dit houdt in dat er momenteel een verminderde doorstroom van verkeer is op de Noorderleien. Met de start van fase 2 in juli 2017 zal er geen verkeer meer kunnen rijden op de Noorderleien tot eind 2019. Maar de hoofdvraag die iedereen zich momenteel stelt, is wat de stad als alternatief gaat bieden aan de drukke verkeerssituatie rondom de Leien.   

De werken evolueren voortdurend en de communicatie hierrond verloopt verre van duidelijk. Zowel op de website van de Stad Antwerpen als op de website van de Noorderlijn kan men info terugvinden rondom de werken. Op beide websites vind je een onoverzichtelijk samenraapsel van aangaande, lopende en afgelopen projecten.  Dit resulteert in een onduidelijk overzicht waar je nu wel of niet kan rijden.
Dus trokken we zelf door de stad Antwerpen met de fiets en maakten aan de hand van onze afgelegde route onderstaand plan. Hierop vind je een overzicht van de plaatsen die je zoveel mogelijk zou moeten vermijden. Bijgevolg bleek dat het niet mogelijk was voor ons om een gedetailleerd stratenplan te creëren. De lijst van straten die openligt of opengebroken wordt de komende tijd is eindeloos.

We spraken Elsermans aan over het feit of er al dan niet rechtstreeks klachten op het kabinet binnen komen. “De media is een goede indicator betreft alle werken die gelijktijdig plaatsvinden in de stad Antwerpen. Als er te veel klachten zijn, komen zij het als eerste te weten.” Wel geeft hij grif toe dat ze niet zeker weten of alles volgens de planning zal blijven verlopen.We houden ons hart vast op vlak van schema waarin de werken plaats vinden. Tot nu toe gaat alles zoals gepland maar dat kan ook enkel en alleen doordat we de aannemers niet vrijlaten in hun opleveringsdatum.”

Wanneer we hem vragen hoe de komst van het groot infopunt aan de Leien er is gekomen schept hij klare taal. “De werken aan de Leien hebben een kostenplaatje van 180 miljoen. Daarom hebben we de aannemer verplicht een groot infopunt aan te leggen op de Rooseveltplaats waar iedereen terecht kan met zijn vragen.” Het viel ons op tijdens onze fietstocht dat er op het eilandje redelijk wat voorzorgsmaatregelen zijn genomen naar fietsers en voetgangers toe. Wanneer we doorfietsen over de Leien merken we dat dat hier helemaal niet het geval is. “Het valt misschien niet genoeg op, maar we hebben toch ons best gedaan om rond de Meir oplossingen te voorzien voor de problematiek die de werken daar opleveren. Gemarkeerde fietspaden, betonnen jerseys en een verbreed voetgangerspad bieden een tijdelijke oplossing om de verkeersdrukte in goede banen te leiden. Aan ‘t Eilandje hebben we alle ruimte om een breed fietspad te voorzien, bij de Leien is dat fietspad van lagere kwaliteit vanwege weinig beschikbare ruimte.”

We zetten onze fiets weg en lopen nog een eindje door tot aan het oud Justitiepaleis. Hier merken we op dat toch heel wat voetgangers geagiteerd door de werven struinen, die ondertussen ook het begin van de Meir bezetten. Begrijpen mensen wel wat er onder de grond aan het gebeuren is? “Door een rondleiding te geven in de ondergrondse bouwwerf van het toekomstige station dat gebouwd wordt aan de Opera, krijgen burgers via de pers een duidelijker beeld. Die immens grote werf is aan de oppervlakte niet te zien waar het een chaos is. Daardoor verhoog je het draagvlak bij de mensen.”

In juli worden de leien letterlijk doorgeknipt en zal er geen verkeer meer kunnen passeren van noord naar zuid en vice versa. Dit heeft als gevolg dat de stad het verkeer zal moeten rondleiden. Hoe dit zal worden aangepakt, is volgens Elsermans nog niet zeker. “Het is momenteel nog niet duidelijk hoe we het verkeer gaan omleiden wanneer de knip komt. De knip staat voor de ondergrondse betonstructuur over de Leien die doorgeknipt wordt. Het zal een hele uitdaging worden om dat in goede banen te leiden.”

Een van de opties die Elsermans aankaart, is het rondleiden van het verkeer via de Ring rond Antwerpen. De knip aan de Leien zal doorstromend verkeer op de Leien onmogelijk maken tot december 2018. Volgens de site van de Stad Antwerpen zullen de hoofdwerken aan de Antwerpse Ring in de zomer van 2018 starten. Dit is echter een voorlopige planning. Elsermans wijst er dan ook op dat deze werken niet mogen overlappen. “We moeten ervoor zorgen dat alle werken afgelopen zijn wanneer we starten met de aanleg van het Oosterweeltraject, anders loopt dat door elkaar. “Volgens de huidige planningen die reeds online staan is dit niet haalbaar en zullen deze werken tegelijk plaatsvinden. Wij vragen ons dan ook af of de plannen en voorzorgsmaatregelen die de stad Antwerpen gaan hanteren, haalbaar zijn. Voorlopig is er hier nog geen duidelijk antwoord op. Wanneer we proberen te polsen naar een vaste datum voor de opstart van het Oosterweeltraject, reageert Elsermans hier eerder terughoudend op. “We weten nog niet voor wanneer de Oosterweel gepland staat. Dat zal van de bouwvergunningen afhangen en of er nog aanvechtingen zullen plaatsvinden.”

Door: Joppe de Bruijn & Deborah Seymus