Anneleen Van Bossuyt (NVA) is sinds 2015 lid van het Europees Parlement. De Parlementariërs debatteerden op woensdag 25 november over de veiligheidsmaatregelen na de aanslagen in Parijs. Mevrouw Van Bossuyt beantwoordde enkele vragen rond terrorisme in Europa.

Hoe pak je terrorisme aan?

“Je moet een onderscheid maken tussen de maatregelen op korte en op lange termijn die terrorisme zullen aanpakken. Wat de maatregel op lange betreft, moeten we er voor zorgen dat er in Syrië een stabiele regering komt. Maar dat gebeurt natuurlijk niet van vandaag op morgen. Op korte termijn is het belangrijk dat de nationale veiligheidsdiensten van de Europese lidstaten beter informatie met elkaar uitwisselen.”

Vergroot een ongecontroleerde vluchtelingenstroom het veiligheidsrisico van Europa?

“Wat we zeker niet mogen denken, is dat elke vluchteling een mogelijke terrorist is. Het is natuurlijk wel zo als er een ongecontroleerde instroom is, gaat het veiligheidsrisico vergroten. Griekenland is één van de buitengrenzen van de Schengenzone (vrij verkeer in Europa). Eenmaal als ze daar toekomen kunnen zij zich vrij verplaatsen zonder enige controle. Om dit moment lopen er duizenden mensen rond in Europa zonder dat we weten wat hun bedoelingen zijn. Het is dus belangrijk dat er terug een stengere controle komt aan de buitengrenzen.”

Het doel van terroristen is om verdeeldheid te zaaien, hoe kunnen we dat voorkomen?

“Die mensen hebben vooral problemen met onze waarden en normen. Wij hebben voor een deel als maatschappij gefaald om die waarden en normen sterk te maken. Dus we moeten de mensen die van daar naar hier komen, die mee te integreren in onze maatschappij. Ik denk daarom dat het belangrijk is dat de mensen die in België toekomen hen de nodige kansen moeten geven om zich te kunnen integreren. Dat zij ook geen gevoel krijgen om te strijden tegen die waarden en normen. We moeten ze welkom laten voelen, met de voorwaarden dat ze onze waarden en normen respecteren.”

 Tekst: Natasja Verwimp