Op zondag 12 mei werd er in Antwerpen een stille mars georganiseerd voor slachtoffers van seksueel geweld. Deze mars bracht maar liefst 15 000 mensen op de been.
Met deze mars willen ze een duidelijk en krachtig signaal geven, maar ook steun geven aan familie en slachtoffers.

Ella (20)

“Ik heb meegedaan aan de mars tegen seksueel geweld om zo een indruk te kunnen nalaten dat er dringend verandering moet komen.
Het is makkelijk om de schuld door te schuiven op justitie die duidelijk onderbemand zijn.
Er moet verandering komen zodat de veiligheid van iedereen gegarandeerd wordt.
Ik ben duidelijk niet de enige die deze mening deelt dus ik hoop dan ook dat we een duidelijk signaal hebben kunnen geven met deze geweldloze, stille mars”.

Charlotte (21)

“De stille mars is een mooi eerbetoon voor vele slachtoffers, niet alleen voor Julie Van Espen, maar voor zoveel andere onschuldige meisjes en jongens.
Er waren veel meer mensen dan verwacht en ik denk dat dit een enorme troost en steun is voor de familie en vrienden van de slachtoffers.
Het is jammer dat er eerst zo’n dingen moeten gebeuren, maar het is fijn om te zien hoeveel mensen bij elkaar komen om toch steun te zoeken en te geven.
Op zo’n momenten zie je duidelijk de samenhorigheid van onze maatschappij”.

Michiel (21)

“Ik vond de mars ingetogen, sereen en met een duidelijke boodschap zonder uitgesproken woorden.
het was een uiting van woede, verdriet maar vooral een grote verontwaardiging dat er niet meer middelen worden vrijgemaakt om de veiligheid van elke burger te waarborgen.
Ik hoop oprecht dat er met deze mars een duidelijk signaal wordt gegeven en dat we via deze weg ook de slachtoffers en hun dierbaren een hart onder de riem hebben kunnen steken”.