2 weken geleden haalde Tom Meeuws nog uit naar het Antwerpse stadsbestuur over zijn banden met de vastgoedsector. Maar enkele dagen later komt uit dat hij zelf nauwe banden heeft met bouwpromotoren en met Erik Van Der Paal in het bijzonder. S.p.a voorzitter, Tom Meeuws, is dat niet tegenstrijdig?

Ik denk het niet, ik heb niet uitgehaald naar de banden van het stadbestuur met de promotoren. Ik heb uitgehaald naar een specifiek probleem: als bouwpromotoren een vergunning aanvragen, is er een systeem waarbij je de lasten kan verhalen op de promotor. En ik heb 2 dossiers die niets met Erik Van Der Paal of LandInvest te maken hebben, maar met andere promotoren. Daar is het zo dat die promotoren iets bouwen wat de buurt niet wenst. Bewoners die het niet eens zijn met de ruimtelijke voorwaarden van die vergunning, horen “ja, maar ik heb toch al een compensatie betaald”. En dat heb ik aangeklaagd, het afkopen, niet het omkopen, want dat is een groot verschil, van vergunningen via een systeem dat bestaat, waar wij niet eens tegen zijn. Maar als er geen ruimtelijke voorwaarden meer zijn, als het ruimtelijk kader niet meer helder is, als je dan kan afkopen, daar zijn wij tegen.

U ontkent niet dat u contacten hebt gehad met projectontwikkelaars, maar u zag er tot voorkort geen probleem in omdat u geen politiek mandaat bekleedde. Ondertussen bent u op uw woorden teruggekomen. Waar ligt voor u de grens dan? Vanaf wanneer ga je te ver?

Eerst is er de officiële grens, dat is heel simpel. Ik heb contacten gehad met 1 bouwpromotor, Erik Van Der Paal, maar dat was in functie van mijn private activiteiten. Ik ben zaakvoerder van een adviesbureau, een adviesbureau dat zich inzet voor de promotie van duurzaam vervoer, en elektrisch vervoer in het bijzonder. In het kader van die activiteiten heb ik dus contacten gehad met een bouwpromotor. Dat was Erik Van Der Paal, LandInvest. De grens is heel simpel. In mijn geval kan er geen sprake zijn van belangenvermenging, want ik heb geen privaat belang te vermengen met een publiek belang. Ik ben geen officieel door de overheid betaald bestuurder, ik heb daar niks in te beslissen. Het college, dat is iets heel anders. Die zijn plots allemaal privaat bevriend met een bouwpromotor. Dit gezegd zijnde, heb ik een fout gemaakt? Ja. Wat is die fout? Ik heb verschillende rollen, ik ben SPA-voorzitter, niet betaald, en ik ben ondernemer. Dat is de fout die ik gemaakt heb. Ik heb verwacht van anderen dat ze het onderscheid konden maken tussen die rollen. En dat kan natuurlijk niet. Bij deze is dan ook de oplossing geboden: ik stop met die andere activiteiten, want binnen 10 maanden zijn het lokale verkiezingen en we willen deze verkiezingen winnen. We gaan die ook winnen. Dus, voila, die grens is nu getrokken.

U bent ondertussen gestopt als consultant bij EV Consult. Geeft u dan zelf niet aan dat u te ver bent gegaan?

Te ver niet, maar ik heb me er wel in vergist. Ik heb de switch te langzaam gemaakt. En dat is een fout die ik absoluut toegeef. Maar heb ik een fout gemaakt in de zin van wat ik allemaal op social media lees “zakkenvuller, corrupt”? Uiteraard niet, ik heb nooit een euro ontvangen voor de diensten die ik heb geleverd. Ev Consult heeft ook geen contract met LandInvest, dus in die zin is er niets aan de hand. Maar ik heb natuurlijk de perceptie tegen. De fout die ik heb gemaakt is dus een inschattingsfout. Ik kan niet verwachten van mensen dat ze het onderscheid maken tussen de verschillende rollen die ik wou spelen.

Ondertussen zijn de plooien gladgestreken met Wouter Van Besien van Groen, maar is er door deze heisa dan toch geen barst tussen Groen en SPA ontstaan?

Nee, absoluut niet. Het is niet zo dat de minste storm ons bondgenootschap uit elkaar zou kunnen spelen. Ik denk dat iedereen ziet dat Wouter Van Besien, Jinnih Beels als onafhankelijke en ikzelf, als SPA, een bondgenootschap zijn. Wij geloven dat deze stad veel beter kan en veel beter verdient. Wij geloven ook dat veel Antwerpenaren een ander beleid willen, dus er zijn zo veel dingen die beter kunnen. In die zin zijn wij dus niet uit verband gespeeld. Is het moeilijke periode? Natuurlijk. Is er schade aangericht? Ja. Is er een kras gekomen op “Samen”? Natuurlijk. Maar wij zijn zo solide dat we er van overtuigd zijn dat de meerderheid van de Antwerpenaren voor ons zal kiezen.

De gezamenlijke lijst Samen komt hierdoor volgens u dus niet in het gedrang?

Nee absoluut niet.