Foto: Andrea Leganza

Waar

Grotendeels waar

Grotendeels onwaar

Onwaar

Volgens een artikel in De Morgen (29/09/2017) verspilt elke Belg dagelijks bijna een kilogram voedsel. Dat zou uit Europese cijfers blijken. In Europa doet enkel Nederland het slechter.

Bij de claim moet je rekening houden met enkele nuances. Een artikel op VRTNWS, waar dezelfde uitspraak wordt gedaan, verwijst naar een onderzoek door het European Environment Bureau (EEB). Dat heeft een totale schatting gepubliceerd waarin staat dat er 88 miljoen ton over heel Europa verspild wordt. In die publicatie staat niet dat de gemiddelde Belg een kilogram voedsel per dag verspilt.

Bietenpulp

Volgens de Factsheet van de Vlaamse Overheid van 2014 verspilt de consument 15 à 23 kilogram voedsel per jaar per persoon en 36 à 55 kilogram per jaar per huishouden.

Een artikel uit EOS, een wetenschappelijk maandblad, toont aan dat er meer achter die cijfers zit. Daar wordt gezegd dat de cijfers in kwestie dateren uit een rapport van 2010. Het rapport hanteert een erg ruime definitie van voedselverspilling.

Het gaat niet alleen om eetbare producten, maar ook om allerlei niet-eetbare zaken uit de voedingsindustrie, zoals beenderen, schillen, en bietenpulp. Deel dat enorme volume door het aantal inwoners, en je komt gemakkelijk uit op een kilogram voedselverspilling per persoon per dag.

Schattingen

In EU FUSIONS, een publicatie van het Zweeds Instituut voor Voedsel en Biotechnologie, staan ook cijfers over voedselverspilling. Zij menen dat je moet oppassen met dergelijke uitspraken omdat de norm voor voedselverspilling in elk EU-land anders ligt. In Frankrijk geldt bijvoorbeeld het voedsel dat je aan je dieren geeft ook als verspilling, in Nederland dan weer niet. Het is dus moeilijk om de term ‘voedselverspilling’ te definiëren.

Daarnaast worden in het artikel van VRTNWS vaak de woorden ‘estimates’ en ‘geschat’ gebruikt. Ook in een telefoongesprek met de journalist van De Morgen om de cijfers in hun artikels te duiden, kwamen deze woorden terug. Niemand kan met zekerheid zeggen of de cijfers kloppen of niet omdat het vaak over schattingen gaat.

Conclusie

Het klopt dat er voedselverspilling is, maar we moeten voorzichtig zijn met de cijfers. De effectieve cijfers liggen zo ver van de stelling in het artikel in de Morgen en op VRTNWS dat we besluiten dat de stelling grotendeels onwaar is.

Désirée De Caluwé, Sabine Deijkers, Maarten Lens, Amelie Michiels, Kelly Theunis