De Europese Unie (EU) zit in het slop. De vluchtelingen en financiële crisis laten hun sporen achter. Het politieke establishment verliest aan credibiliteit bij de Europese burgers. De verrechtsing in het politieke landschap en sociaal milieu neemt steeds meer toe. Extreem rechtse partijen doen mee aan presidentsverkiezingen en referenda vliegen ons om de oren. Maar wat is het juist waarin de Europese Unie zo overduidelijk faalt? En wat kan het uit 28 landen bestaand Verenigd Europa hieraan doen? Vier Europarlementariërs van verschillende Vlaamse partijen zetten het voor u op een rijtje.

 • Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • Politieke partij: Groen
 • Commissies:
  • Begrotingscontrole
  • Betrekkingen met de Verenigde Staten
  • Plaatsvervangend lid: Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • Plaatsvervangend lid: Betrekkingen met Israël

 • Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • Politiek partij: N-VA
 • Commissies:
  • Interne markt en consumentenbescherming
  • Betrekkingen met de Verenigde Staten
  • Plaatsvervangend lid: Industrie, onderzoek en energie
  • Plaatsvervangend lid: Parlementaire samenwerking EU-Rusland

 • Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Politieke partij: Open vld
 • Commissies:
  • Buitenlandse zaken
  • Veiligheid en defensie
  • Betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO
  • Plaatsvervangend lid: Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

 • Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • Politieke Partij: N-VA
 • Commissies:
  • Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • Parlementaire samenwerking EU-Kazachstan, EU-Kirgizisan en EU-Oezbekistan
  • Betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië
  • Plaatsvervangend lid: Werkgelegenheid en sociale zaken
  • Plaatsvervangend lid: Betrekkingen met het Koreaanse Schiereiland

Betere communicatie

Volgens Bart Staes ligt het probleem binnen de Europese Unie (EU) vooral aan een gebrek aan openheid tegenover zowel het volk als andere parlementsleden. Hij is ervan overtuigd dat er momenteel veel te snel beslissingen worden genomen en ziet niet veel beterschap in het vooruitzicht.

“Euroscepticisme bestrijd je door debat en dialoog, door te tonen waar je voor staat.”

-Bart Staes

Ook Anneleen Van Bossuyt is voorstander van het idee. Ze denkt dat veel leden bang zijn hun ongezouten mening te geven in het parlement, omdat dat snel als populistisch wordt gezien.

“Wat ik heel belangrijk vind is dat we naar de bevolking luisteren, en dan vind ik het teleurstellend dat wanneer je bijvoorbeeld in België zegt dat Europa te veel kost, je onmiddellijk populistisch bent.”

-Anneleen Van Bossuyt

Fraude als wapen tegen Europa

Een ander belangrijk punt volgens Staes is machtsmisbruik. Volgens hem halen veel eurosceptici hun brandstof uit schandalen in bijvoorbeeld de financiële sector, waarmee ze dan het vuur dat Europa dreigt op te branden aanwakkeren.

-Bart Staes

Rechtse partijen

Zowel Bart Staes, Anneleen Van Bossuyt, Hilde Vautmans en Helga Stevens zijn het eens dat een verrechtsing van het politieke landschap een probleem vormt voor de EU. Ervoor vrezen doet Vautmans echter niet, ze ziet het als een kans de plannen voor een Europees leger door te voeren.

“De Brexit was een wake-up call, net als Trump. We moeten nu de Europese defensie doorvoeren.”

-Hilde Vautmans

Staes en Van Bossuyt kijken wel met een bang hart toe hoe de wereld wordt ingepalmd door figuren als Trump, Le Pen en Wilders.
“Dat de mensen naar die extreme partijen grijpen omdat ze geen ander alternatief zien, is het gevaarlijkste dat we nu kunnen hebben. Dat is ook wat we zien in de Verenigde Staten, heel veel republikeinen wilden eigenlijk niet op Trump stemmen maar zitten met een tweepartijenstelsel en hebben geen andere keuze. Ik denk dat we dus vooral moeten vermijden dat dat ook hier gebeurt.” Aldus Van Bossuyt.

Staes gaat nog een stapje verder en vergelijkt een mogelijk toekomstige Franse regering met die uit Nazi-Duitsland.

-Bart Staes

“Een sjot onder hun gat

Vautmans uit zonder gêne haar ongenoegen over de besluiteloosheid van het Europese Parlement.

“Er moet nu gehandeld worden, anders is Europa echt een vogel voor de kat.”

-Hilde Vautmans

Stevens is het met Vautmans eens, maar legt het probleem eerder bij een onmacht tot handelen. Ze wil dat alle partijen hun zegje kunnen doen voordat er een beslissing wordt genomen.

“Het proces hier in het parlement is niet transparant genoeg. Alles wordt bepaald door het comité. Enkele mannen van enkele landen in gesloten kamertjes in Luxemburg.”

-Helga Stevens

Hebben Antwerpenaren nog vertrouwen in de Europese Unie?

De Europese Unie moet in actie komen, en wel nu. Eurosceptici voeden zich met onrust, angst en schandalen en dit kan alleen voorkomen worden door in dialoog te treden, met alle partijen en de burgers. De EU moet van zijn predikstoel komen en in eigen rangen gaan kijken waar het misloopt. De zaken waarin de EU nu tekortschiet, daar gaan de extreemrechtse partijen mee aan de haal. In de Westerse wereld zien we hoe extreemrechts mensen in hun greep houdt. De EU moet hierop een antwoord formuleren, aantonen dat extreemrechts buiten haar vernietigende kritiek niet oplossingsgericht denkt en handelt en geen uitkomst biedt. En bovenal moet de EU dit alles transparant doen. Geen makkelijke taak.

Door: Jef Beckers, Laura De Backer,Walewein Hance, Charlotte Martens, Noa Sachs, Elisa Schanzer, Ann-Sophie Vanlommel en Charlotte Vervloet
Foto: Jana Van Himbeeck