Europa staat voor heel wat vragen. Heeft Europa een leger nodig? Hoe gaat Europa om met de toestroom van vluchtelingen? Kunnen Europese burgers voldoende participeren? Wat met het nieuwe akkoord rond sociale dumping en detachering van goedkope werkkrachten?

Rond deze interessante ondwerpen gingen we het debat aan met enkele Belgische Europarlementariërs. We stelden ons kritisch op tegenover de onderwerpen die we behandelden.

Na het debat kregen we de tijd om de parlementariërs in een persoonlijk interview aan de tand te voelen.

Het eindresultaat van ons debat en interviews kan je hier terugvinden.

Burgerparticipatie

Leven in een democratie houdt in dat de burgers meer inbreng hebben. Europa is van ons allen en daarom is de inspraak van burgers heel belangrijk. Maar hoe participeren burgers tegenwoordig in Europa? Wat doen politici om de burgers meer te betrekken? Wij vroegen het aan vier Europarlementariërs.

  Defensie

Het is geen Europees leger dat militaire operaties uitvoert of een vervanging van de NAVO, maar wel een nauwere samenwerking op defensievlak tussen de EU-lidstaten. Op 13 november ondertekenden 23 van de 28 lidstaten de Permanente en Gestructureerde Samenwerking (PESCO-akkoorden). België ziet deze collaboratie op militair vlak helemaal zitten.

Migratie

De Europese Unie werd vanaf 2015 met een grote vluchtelingencrisis geconfronteerd. Tot op de dag van vandaag zijn de meningen nog altijd verdeeld over de aanpak van dit probleem. Europa moet zijn verantwoordelijkheid nemen  en de parlementsleden debatteren hevig.

Sociaal Europa

Op 17 november vond de Europese Sociale Top in het Zweedse Göteborg plaats. Een belangrijk agendapunt was de ondertekening van de Europese pijler van Sociale Rechten (=EPSR). De EPSR vormt het fundament van het Europese sociale beleid. Het is een handleiding waarop alle lidstaten en sociale partners hun sociale beleid op kunnen afstemmen. Nieuwe regels omtrent detachering en sociale dumping vormen een belangrijk onderdeel van het akkoord. AP ging in Straatsburg horen wat de Europese Parlementsleden van de nieuwe richtlijnen vonden.

Regions

Regxit

Why regions became the latest issue for the European Union

The economic crisis, the refugee crisis and now this. Since October 2017 the European Union has to manage a new challenge: the Catalonian pursuit to become independent.

Erasmus Diaries

Onze ERASMUS studenten hebben de hele Straatsburg ervaring gedocumenteerd. Hier kunt je het bekijken.