Voor het eerste Vliegend College van postcode 2000 moesten er al meteen stoelen bijgezet worden. De opkomst was groter dan verwacht. Districtsburgemeester Paul Cordy was na afloop zeer tevreden over de grote interesse: “Burgerparticipatie blijft zeer belangrijk voor dit college. Daar blijven we op inzetten.”

De start van het College liep enige vertraging op. De nieuwe districtsschepen Charlie Van Leuffel (N-VA) komt drie minuten na aanvangsuur hijgend de Aula Barcelona van het districtshuis binnengelopen. Ondertussen moesten er stoelen bijgezet worden. Er was meer volk dan verwacht.

Paul Cordy (N-VA) bijt de spits af. “Het district, dat zijn wij allemaal. Het is ook de slogan van het nieuwe districtscollege. Over mijn bevoegdheid burgerlijke stand ga ik niet te veel uitwijden. Er zijn veel trouwers in ons district en er worden ook veel kinderen geboren. Dat kan ik alleen maar toejuichen”, knipoogt de districtsburgemeester. Eén van de weinige momenten dat er gelachen werd in de zaal.

Om de burgerparticipatie te bevorderen, wil het college buurten inspraak geven bij openbare projecten van bij het voorontwerp. Niet alle aanwezigen waren daarmee akkoord. “Ik hoor hier enkel leugens. Al jaren aan een stuk”, vertelt een buurtbewoner gefrustreerd. “Ik woon al lang in de Sint-Andrieswijk in een woonerf en dat is hier alle dagen een ramp.”

“Nu zijn de erven weer te berijden in twee richtingen en dat zorgt dagelijks voor dramatische toestanden. Ik heb al meermaals gezien dat automobilisten elkaar geen voorrang gunnen en dan staat het verkeer stil. Er komt te veel sluipverkeer van de Nationalestraat. en dat maakt het voor iedereen veel gevaarlijker. We zitten met het buurtcomité al drie jaar rond de tafel voor paaltjes en al wat we horen zijn loze beloftes.” Cordy: “We zijn van plan om daar circulatiegericht een aantal aanpassingen te doen zoals de Bredestraat en Begijnenstraat ook als woonerf in te richten.”

Ook mobiliteit was een hot topic op de vergadering. “Ik wil dat ze investeren in voetpaden voor voetgangers. Nu rijden er meer fietsen daarop dan op de baan. Ook de komst van de deelsteps heeft er geen goed aan gedaan. Die staan ook in het midden van het voetpad. De stad en het district zetten in het verleden al erg in op de fietser. Dat mogen ze nu ook doen op op de voetganger.” Cordy verwees in de analyseronde naar de vraag van de dame: “Dat probleem wordt almaar groter. We moeten inzetten op meer berijdbare wegen voor de fietsers zodat zij ook weer hun plek in het verkeer krijgen en zich niet meer onveilig voelen op de baan.”

Een buurtbewoner van de Nationalestraat kwam dan weer met een leuke anekdote: “Ik had de tram gemist aan de Delhaize in de Nationalestraat. Ik ging naar boven om te plassen en andere schoenen aan te trekken en aan het Tropisch Instituut kon ik op dezelfde tram weer opstappen. Het toont maar hoe erg het hier is gesteld qua mobiliteit. Een tram, auto’s, fietsers en voetgangers op dezelfde smalle boulevard…”

Een andere buurtbewoner stelt zich dan weer vragen over de Leien: “Het kruispunt aan de Nationale Bank blijft zeer gevaarlijk. Ook om verder stadinwaarts te rijden moet je ten eerste volledig rond omdat er geen fietspad is, maar je moet ook uitkijken naar de drukke ochtendspits. Geen automobilist laat je door.” Het college heeft in het akkoord al plannen opgenomen omtrent het kruispunt Leopoldplein-Mechelsesteenweg: “Daar komt een oplossing. Er komt een aanvulling van het fietspad richting Lange Gasthuisstraat. Daardoor moeten fietsers niet rond of over het plein rijden.”

Na een korte analyse van alle vragen blikte Cordy tevreden terug op de avond: “Het was een leerrijke avond. Een aantal van de knelpunten kenden we al, maar er komen altijd nieuwe elementen bij. De gelegenheid om dingen uit te leggen aan de mensen levert een dialoog op die heel noodzakelijk is. Net zoals op het vorige college was er nu ook veel volk. Dus we zien dat de belangstelling om met het bestuur in gesprek te gaan er wel degelijk is. Zo blijven we elkaar ook verstaan.”

“We willen de burger blijven betrekken in alles wat we doen. Dat was de vorige legislatuur al zo en dat zal alleen nog verbeteren. De burgerbegroting is daar een mooi voorbeeld van. Tien procent van het totaalbudget ligt zo in handen van de burger. Deze legislatuur is dat 1,4 miljoen euro. De afgelopen jaren hebben we al gezien dat het heel goed loopt. Zijn de keuzes die ze maken goede of slechte? Per definitie is het een goede keuze want het is de keuze die de burger maakt. Zouden wij als bestuur soms andere keuzes maken? Dat kan zijn, maar dat is nu net het gegeven dat je macht in handen geeft van de burger.”

“Een constante op deze avond was de problematiek rond nutsbedrijven en verkeersveiligheid. Dat laatste is iets wat in deze postcode typisch is. In andere wijken gaan we dat minder horen. Bijvoorbeeld het fietsen op voetpaden. Er zijn smalle straten in de binnenstad. Veel vervoersmodi op een kluitje en dat betekent dat we ook onze infrastructuur daaraan moeten aanpassen.”

“Voor de Triangelbuurt zijn er buiten de aanleg van het stuk fietspad aan de Mechelsesteenweg nog enkele dingen aangekaart. Er zijn wat vragen over de Meistraat en de Tabaksvest gekomen dat die straten te breed zijn, maar dat wisten we al langer. Ook over de stadslus die er komt in de Lange Nieuwstraat, Kipdorp en Sint-Jacobsmarkt zijn er vragen gekomen. Die zullen we te gepasten tijde zeker beantwoorden”, besluit Cordy.