Een klimaatneutrale wereld tegen 2050, dat staat in het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCC). De klimaatopwarming zou dan beperkt blijven tot 1,5°C. Europa wil de eerste concurrentiële koolstofarme economie worden, maar daar zijn heel wat maatregelen voor nodig.

Wetenschappers hebben aangetoond dat een opwarming van 2°C catastrofaal kan zijn. De Groenlandse ijskap zal onomkeerbaar smelten waardoor de zeespiegel met meer dan 7 meter zal stijgen. Ook zal 99% van de koraalriffen verloren gaan. Extreme weersomstandigheden zullen ook frequenter voorkomen.

Daarom is het belangrijk om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. Om die doelstelling te bereiken, moet de wereld tegen uiterlijk 2050 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat er netto geen uitstoot meer mag zijn van broeikasgassen. De resterende uitstoot moet gecompenseerd worden door absorptie in andere sectoren, vb. door bomen te planten.

Hoe de Europese Unie dat aanpakt, lees je hier.