We interviewden Stijn Decock, de hoofdeconoom van VOKA Vlaanderen.

“Op het eerste gezicht is de keuze voor Donald Trump niet echt positief. Ik denk dat we hier in Europa wel allemaal op Clinton hadden gehoopt omdat ze voor een voortzetting van  Obama’s beleid gezorgd zou hebben.”

Internationaal

“Nu is de grootste zorg: ‘wat gaat hij doen?’ Zal hij zich gematigder opstellen dan hij deed in de campagne? Een heel groot risico is dat het TTIP-vrijhandelsakkoord met de VS er nu wellicht niet komt.

Een ander groot risico zit op geopolitiek vlak. Als Trump bepaalde dingen onderneemt of niet reageert op het internationale beleid van bijvoorbeeld Poetin, dan creëert dat toch zeer onzekere situaties.”

Europese ondernemers

“Een direct gevolg voor de ondernemers in Europa is dat de handel met Amerika moeilijker kan worden. Ook bestaat de kans dat Trump een verkeerd economisch beleid in Amerika voert, dat een recessie zal veroorzaken. Als Amerika in een recessie gaat, volgt Europa meestal.

Het is moeilijk om positive gevolgen te zien. We zullen moeten hopen dat er geen ander groot internationaal conflict ontstaat waarop hij slecht kan reageren. Dan kan je veel worstcasescenario’s bedenken.”

 

Geschreven door Eline Schaerlaeken