De ministerraad heeft het voorstel van minister van volksgezondheid Maggie De Block (open- VLD) om de slachtoffers van Thalidomide een vergoeding uit te betalen.

Het wetsontwerp van minister voor volksgezondheid De Block (open-VLD) dat goedgekeurd werd door de ministerraad zorgt ervoor dat mensen die geboren werden met een misvorming veroorzaakt door softenon en hun ouders recht hebben op een vergoeding. In het wetsontwerp staat ook hoeveel de vergoeding zou bedragen.

Thalidomide is een stof uit het geneesmiddel softenon dat in de jaren 50 tot 60 aan zwangere vrouwen werd voorgeschreven tegen misselijkheid. De stof veroorzaakte echter misvormingen en in sommige gevallen overlijdens bij de baby’s waardoor het geneesmiddel verboden werd.