Buurtbewoner Ludo De Schutter maakt zich zorgen over het kruispunt Teniersplaats-Leysstraat-Kipdorpvest. Of zoals hij het noemt: het conflictpunt. “Zowel het kruispunt als de Kipdorpvest zelf is gevaarlijk voor alle weggebruikers”, vertelt de Triangelaar. “Het is een bekend probleem, maar er is momenteel geen oplossing mogelijk”, reageert Paul Cordy, districtsvoorzitter Antwerpen (N-VA).

Volgens Ludo De Schutter moet er dringend iets veranderen aan het conflict dat er volgens hem is aan de oversteek van de Teniersplaats naar de Meir. Op Hoplr, het sociale netwerk voor de Triangelbuurt, stelde De Schutter zijn plan al voor, maar daar kon het op weinig steun rekenen. “Misschien heb ik het nog niet goed uitgelegd, maar er is wel degelijk verandering nodig”, zegt De Schutter.

Het kruispunt aan de Teniersplaats veroorzaakt veel frustraties bij de weggebruikers. Voetgangers steken de straat massaal over terwijl auto’s en fietsers moeten wachten. Volgens de regelgeving hebben de voetgangers echter geen voorrang, omdat het geen voetgangerszone is. “De signalisatie is ondermaats. Fietsers en voetgangers bevinden zich in een gevaarlijke situatie”, vindt De Schutter die het zelf al heeft ondervonden. “Onlangs wilde een automobilist me gehaast voorbij steken en op hetzelfde moment gooit een chauffeur van een geparkeerde auto zijn deur open. De straat is niet breed genoeg, dus daar stonden we dan met drie.”

Fietsstraat

“Een eventuele oplossing is een duidelijke stoeprand om de straat aan te geven en dus ook het einde van de voetgangerszone. Een tweede optie is een fietsstraat. Zo hebben de voetgangers een visueel teken, namelijk de rode straat, zodat ze moeten opletten. De automobilisten moeten dan de fietsers voor laten”, zegt De Schutter. Paul Cordy veegt die voorstellen meteen van tafel. “We kunnen ons niet veroorloven om de straat tijdelijk te onderbreken omwille van de werken aan de Leien. Ook voor een fietsstraat moeten we twee weken werken aan de straat, omdat er een nieuwe asfaltlaag moet worden gelegd .”

“Een fietsstraat is geen tijdelijke oplossing. Daarvoor moeten heel wat procedures doorlopen worden en eind dit jaar worden de leien opgeleverd”, zegt Cordy. Volgens hem kon de situatie niet op voorhand ingeschat worden. “De huidige situatie is er al 30 jaar, maar het fietsverkeer is de laatste jaren enorm toegenomen. Wat we zouden kunnen doen, is verkeersdrempels aanleggen om het verkeer er bewust van te maken dat het een delicate zone is.”