Het was algemeen bekend: de WiFi op campus Meistraat was op vele plaatsen een echt struikelblok. Ook het gebrek aan stopcontacten in de lokalen leverde de studenten problemen op. Beide problemen zijn zaken waar de studenten al jaren verandering in willen zien. Maar iedereens gebeden worden eindelijk gehoord; dankzij een advies van de Departementale Studentenraad Management en Communicatie zal er eindelijk verbetering komen in de benauwde situatie van de Meistraat-studenten.

Dankzij het advies van onze studentenraad gingen de studentenvertegenwoordigers in gesprek met de directeur van het patrimonium (= gebouwenbeheer van de hogeschool), alsook met enkele personeelsleden van AP die instaan voor de ICT-voorzieningen en het gebouwenbeheer. De school gaf groen licht voor zeventien nieuwe routers, die doorheen de campus geïnstalleerd zouden worden in de krokusvakantie met extra aandacht voor de onvoorziene lokalen. In de cafetaria en vernieuwde lokalen zullen ook geleidelijk extra stopcontacten geplaatst worden.

Deze realisatie is de eerste van een reeks ambities die de DSR koestert. Ook in het tweede semester zet de studentenraad alles op alles om het campusleven van de studenten te verbeteren.

De verslagen van de openbare vergaderingen van de studentenraad zijn beschikbaar via de cursus “Inspraak” op Digitap. Heb je als student vragen, opmerkingen of ideeën rond ons departement, stuur dan gerust een mailtje naar studentenraad.mc@ap.be.