Wil je alles altijd erg goed doen? Vind je het moeilijk om te ontspannen? Zie je steeds hoe het nog beter kan? Dan zou je wel eens een perfectionist kunnen zijn. Om dat perfectionisme iets draaglijker te maken hebben studentenbegeleiders aan de UAntwerpen Isabelle Vloeberghs en Sara Backx het hulpboek “Prettig perfect” uitgebracht.

Het boek “Prettig Perfect” biedt je informatie en tools aan om je perfectionisme om te buigen naar iets positiefs. Dankzij concrete opdrachten breng je jouw perfectionisme in kaart en ga je op zoek naar manieren om er beter mee om te gaan.

 

Wat is perfectionisme?

In de psychologie wordt er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds  gezond perfectionisme en anderzijds ongezond perfectionisme.

  • Gezond perfectionisme = prestatiegericht perfectionisme. Ontstaat vooral uit passie en plezier
  • Ongezond perfectionisme = zelfkritisch perfectionisme. Druk en faalangst zijn hier de grote drijfveren.

Ongezond perfectionisme lijkt een steeds groter probleem te worden bij jongeren. De sociale druk om perfect te zijn wordt steeds groter.

Hulp zoeken en aanvaarden

“Het is niet altijd simpel voor perfectionisten om hulp te zoeken en/of te aanvaarden. De laatste jaren hebben we gelukkig steeds meer studenten die zich aanmelden bij de dienst Studentenbegeleiding met stress of faalangst”, vertelt Isabelle Vloeberghs in De Morgen.

“Bij studenten ligt de focus op het behalen van goede resultaten soms zó hoog dat ze geïsoleerd geraken of zelfs depressieve gedachten ontwikkelen. Buitenschoolse activiteiten moeten dan wijken terwijl die net voor de nodige ontspanningen sociale contacten zorgen.”

Wees realistisch

Je hoeft je niet te schamen voor je perfectionistische ingesteldheid. Zorg er wel voor dat je in balans blijft. De lat mag je altijd zo hoog leggen als je zelf wil, maar zorg ervoor dat je realistisch blijft in je doelstellingen om teleurstellingen tegen te gaan.

Doe de test! Hoe perfectionistisch ben jij?

Het is moeilijk in te schatten hoe perfectionistisch je bent. Gelukkig kan je dat via een simpele test op de website van UAntwerpen nagaan. Doe nu de test!

Boek “Prettig Perfect”

Kostprijs 15 euro

Te koop bij Standaard Boekhandel.

BRON: Martin, M. (2018, maart 1). Het destructieve randje van perfectionisme. De morgen, p. 6.