Sfeerreportage van het bezoek aan het Europees Parlement.

Video door Nog op te sporen