N-VA en Groen blijven ook na de verkiezingen aan de macht en dat betekent dat het voorstel van N-VA om Antwerpen autoluw te maken in werking kan treden. “In de theaterbuurt zal na 2 legislaturen 90 procent omgevormd worden tot woonerfgebied”, aldus Paul Cordy (N-VA), districtsvoorzitter. Voetgangers krijgen hun stad terug.

N-VA wil de binnenstad waar steeds de auto op de voorgrond stond teruggeven aan de voetgangers. Op de planning staat al zeker de kruising van de Meir, Sint-Katelijnevest, Meirbrug en Huidevettersstraat. Sint-Katelijnevest zal aan dat kruispunt omgevormd worden tot woonerfgebied en enkel de tram zal er nog door kunnen. Voetgangers zullen zo gemakkelijk van de Meir naar de Groenplaats kunnen wandelen.

Geen verschil voor bewoners

In woonerfgebieden is het wegoppervlak gelijk getrokken en is er een open invulling. Wandelaars, voetgangers en auto’s delen de weg. “De snelheid zal worden verlaagt naar 20 km/u , maar dat zal voor de bewoners niet zo’n groot verschil maken. Je kan nu ook geen hoge snelheden halen. We gaan ook geen ingewikkeld circulatieplan bedenken, dus de bewoners zullen vlot tot bij hun woning geraken”, verzekert Cordy.

De werken zullen geleidelijk aan gebeuren de bewoners zullen betrokken worden in het proces. “De bewoners zullen inspraak hebben op de vormgeving, maar de uiteindelijke beslissing ligt bovenaf.” Welke straten eerst aangepakt worden hangt af van de staat van de straat en is in overleg met de rioleringsbedrijven. Als er ondergronds gewerkt wordt, zal er bovengronds overgegaan worden op woonerfgebied. “Zonder rioleringswerken kan een straat binnen twee maanden omgevormd worden tot woonerfgebied”, aldus Cordy.

Parkeerlussen voor bezoekers

Automobilisten die Antwerpen bezoeken zullen niet door de woonerfgebieden moeten rijden, daar parkeren is enkel voor bewoners. Er worden toegangswegen voorzien naar de betaalde parkings, namelijk parkeerlussen. “Ik zou heel graag zien dat het uiteindelijk buurtparkings worden, maar er zijn natuurlijk concessies met de eigenaars van die parkings”, vertelt Cordy.

Hij verzekert ook dat werkmannen in woonerfgebieden kunnen blijven  parkeren. “Er zal een zekere soepelheid moeten zijn voor werkmannen met een wagen, maar je hebt daarnaast altijd het systeem van laden-en-lossen en je kan ook een werfvergunning aanvragen.” Volgens Cordy zal het zelfs makkelijker zijn, omdat er dus meer parkeerplaatsen vrij zullen zijn die niet meer opgevuld wordt door bezoekers.