De luchtkwaliteit in Antwerpen kan beter, maar in de binnenstad valt het beter mee ten opzichte van de rand. Zo wijzen de resultaten van Curieuze Neuzen, een grootschalig Vlaams burgeronderzoek. In de buurt rondom campus Meistraat waren er jammer genoeg weinig metingen, maar op de grens van de theaterbuurt schommelen de waarden van gemiddeld tot slechter. “Op 50 meter afstand kan je al twee verschillende resultaten hebben”, zegt Paul Cordy, districtsvoorzitter.

Vooral rond de Quellinstraat kleurden de waarden donker. Een hoog gehalte aan stikstofdioxide is slecht voor de gezondheid en kan irritatie aan de longen, ogen, neus en keel veroorzaken. Gebieden met hoge concentraties verhogen het risico op astma-aanvallen. In de theaterbuurt liggen de waarden nog steeds te hoog, tussen 30-40 microgram stikstofdioxide per kubieke meter lucht, maar dat is al beter dan net over de leien waar de waarden 45-60 µg/m³ bedragen.

Een bushalte kan al voor een concentratieverhoging van stikstofdioxide zorgen. Ook andersom telt dit: meer groen zorgt voor een zuivering van de lucht. De ‘beste’ lucht vind je rond het Begijnhof, net buiten de theaterbuurt, maar je kan ook zelf de luchtkwaliteit beïnvloeden in je straat. “We proberen bewoners aan te sporen om geveltuinen aan te leggen”, vertelt Cordy, want beplanting aan je gevel kan een enorm verschil maken.